Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 4: Dòng 4:
 
*'''2017-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 51 (Comp Ace tháng 07 năm 2017)
 
*'''2017-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 51 (Comp Ace tháng 07 năm 2017)
 
*'''2017-05-07''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử) ra mắt
 
*'''2017-05-07''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử) ra mắt
*'''2017-05-07''' [[Hidden Star in Four Seasons]] (bản dùng thử) ra mắt
+
*'''2017-05-07''' [[Hidden Star in Four Seasons]] (bản dùng thử) ra mắt</onlyinclude>
*'''2017-04-26''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.41</onlyinclude>
+
*'''2017-04-26''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.41
 
*'''2017-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 6 (Comp Ace tháng 06 năm 2017)
 
*'''2017-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 6 (Comp Ace tháng 06 năm 2017)
 
*'''2017-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 50 (Comp Ace tháng 06 năm 2017)  
 
*'''2017-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 50 (Comp Ace tháng 06 năm 2017)  

Phiên bản lúc 10:59, ngày 28 tháng 6 năm 2017

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]