Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
*'''2017-04-20''' [[Hidden Star in Four Seasons]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 14]]
 
*'''2017-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 39 (Febri số 41)
 
*'''2017-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 39 (Febri số 41)
 
*'''2017-03-31''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40
 
*'''2017-03-31''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40
 
*'''2017-03-30''' [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
 
*'''2017-03-30''' [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
*'''2017-03-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 49 (Comp Ace tháng 05 năm 2017)
+
*'''2017-03-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 49 (Comp Ace tháng 05 năm 2017) </onlyinclude>
*'''2017-03-02''' Thông báo [[Alternative Facts in Eastern Utopia]] </onlyinclude>
+
*'''2017-03-02''' Thông báo [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
 
*'''2017-03-02''' [[Strange Creators of Outer World]] số 3
 
*'''2017-03-02''' [[Strange Creators of Outer World]] số 3
 
*'''2017-03-02''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40beta
 
*'''2017-03-02''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40beta

Phiên bản lúc 14:36, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]