Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
*'''2017-03-31''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40
 
*'''2017-03-30''' [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
 
*'''2017-03-30''' [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
*'''2017-03-25'''[[Forbidden Scrollery]] Chương 49 (Comp Ace tháng 05 năm 2017)
+
*'''2017-03-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 49 (Comp Ace tháng 05 năm 2017)
 
*'''2017-03-02''' Thông báo [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
 
*'''2017-03-02''' Thông báo [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
*'''2017-03-02''' [[Strange Creators of Outer World]] số 3  
+
*'''2017-03-02''' [[Strange Creators of Outer World]] số 3 </onlyinclude>
*'''2017-02-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 48 (Comp Ace tháng 04 năm 2017)</onlyinclude>
+
*'''2017-03-02''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40beta
 +
*'''2017-02-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 48 (Comp Ace tháng 04 năm 2017)
 
*'''2017-02-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 38 (Febri số 40)
 
*'''2017-02-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 38 (Febri số 40)
 
*'''2017-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 47 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)
 
*'''2017-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 47 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)

Phiên bản lúc 11:09, ngày 3 tháng 4 năm 2017

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]