Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Dịch thành tiếng Việt)
Dòng 2: Dòng 2:
 
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2 xuất bản  
 
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2 xuất bản  
 
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)
 
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)
*'''2016-06-21''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.32 update
+
*'''2016-06-21''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.32  
 
*'''2016-06-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 34 (Febri số 35)
 
*'''2016-06-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 34 (Febri số 35)
 
*'''2016-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 40 (Comp Ace tháng 7 năm 2016)</onlyinclude>
 
*'''2016-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 40 (Comp Ace tháng 7 năm 2016)</onlyinclude>
Dòng 9: Dòng 9:
 
*'''2016-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 2 (Comp Ace tháng 6 năm 2016)
 
*'''2016-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 2 (Comp Ace tháng 6 năm 2016)
 
*'''2016-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 5  
 
*'''2016-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 5  
*'''2016-04-21''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.31b update
+
*'''2016-04-21''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.31b
*'''2016-04-18''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.30 update
+
*'''2016-04-18''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.30
 
*'''2016-04-13''' Công bố CD nhạc [[Dr. Latency's Freak Report]]
 
*'''2016-04-13''' Công bố CD nhạc [[Dr. Latency's Freak Report]]
 
*'''2016-04-09''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 33 (Febri số 34)
 
*'''2016-04-09''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 33 (Febri số 34)
 
*'''2016-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 38 (Comp Ace tháng 5 năm 2016)
 
*'''2016-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 38 (Comp Ace tháng 5 năm 2016)
*'''2016-03-07''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.22b update
+
*'''2016-03-07''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.22b  
*'''2016-02-27''' [[Urban Legend in Limbo]] được công bố cho PlayStation 4
+
*'''2016-02-27''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] được công bố cho PlayStation 4
 
*'''2016-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 37 (Comp Ace tháng 4 năm 2016)
 
*'''2016-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 37 (Comp Ace tháng 4 năm 2016)
 
*'''2016-02-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 32 (Febri số 33)
 
*'''2016-02-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 32 (Febri số 33)
*'''2016-02-17''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.21b update
+
*'''2016-02-17''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.21b
*'''2016-02-12''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.21 update
+
*'''2016-02-12''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.21
*'''2016-02-09''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.20 update
+
*'''2016-02-09''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.20
 
*'''2016-01-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 6
 
*'''2016-01-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 6
 
*'''2016-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 36 (Comp Ace tháng 3 năm 2016)
 
*'''2016-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 36 (Comp Ace tháng 3 năm 2016)
Dòng 30: Dòng 30:
 
*'''2015-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 33 (Comp Ace tháng 12 năm 2015)
 
*'''2015-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 33 (Comp Ace tháng 12 năm 2015)
 
*'''2015-10-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 30 (Febri số 31)
 
*'''2015-10-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 30 (Febri số 31)
*'''2015-10-05''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] 1.00b Patch
+
*'''2015-10-05''' Cập nhật bản vá [[Legacy of Lunatic Kingdom]] 1.00b  
 
*'''2015-09-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 1  
 
*'''2015-09-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 1  
 
*'''2015-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 32 (Comp Ace tháng 11 năm 2015)
 
*'''2015-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 32 (Comp Ace tháng 11 năm 2015)
Dòng 39: Dòng 39:
 
*'''2015-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 29 (Febri số 30)
 
*'''2015-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 29 (Febri số 30)
 
*'''2015-08-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 4
 
*'''2015-08-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 4
*'''2015-08-04''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.11 update
+
*'''2015-08-04''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.11
 
*'''2015-07-31''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] Bản dùng thử trên mạng
 
*'''2015-07-31''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] Bản dùng thử trên mạng
*'''2015-07-27''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.10  
+
*'''2015-07-27''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.10  
 
*'''2015-07-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 30 (Comp Ace tháng 9 năm 2015)
 
*'''2015-07-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 30 (Comp Ace tháng 9 năm 2015)
 
*'''2015-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 29 (Comp Ace tháng 8 năm 2015)
 
*'''2015-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 29 (Comp Ace tháng 8 năm 2015)
 
*'''2015-06-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 28 (Febri số 29)
 
*'''2015-06-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 28 (Febri số 29)
 
*'''2015-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 28 released (Comp Ace July issue 2015)
 
*'''2015-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 28 released (Comp Ace July issue 2015)
*'''2015-05-26''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.03 update
+
*'''2015-05-26''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.03
*'''2015-05-16''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.02b update
+
*'''2015-05-16''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.02b
*'''2015-05-15''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.02 update
+
*'''2015-05-15''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.02
 
*'''2015-05-10''' [[Urban Legend in Limbo]] xuất bản ở [[Reitaisai 12]]
 
*'''2015-05-10''' [[Urban Legend in Limbo]] xuất bản ở [[Reitaisai 12]]
 
*'''2015-05-10''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] ra bản dùng thử ở [[Reitaisai 12]]
 
*'''2015-05-10''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] ra bản dùng thử ở [[Reitaisai 12]]
Dòng 55: Dòng 55:
 
*'''2015-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 27 (Comp Ace tháng 6 năm 2015)
 
*'''2015-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 27 (Comp Ace tháng 6 năm 2015)
 
*'''2015-04-22''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 12]]
 
*'''2015-04-22''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 12]]
*'''2015-04-11''' [[Urban Legend in Limbo]] announced to be released for [[Reitaisai 12]]
+
*'''2015-04-11''' Công bố [[Urban Legend in Limbo]] sẽ phát hành ở [[Reitaisai 12]]
 
*'''2015-04-07''' Playism [http://playism-games.com/article/touhou-finally-coming-to-the-west announces] công bố sẽ mang Touhou tới phương Tây
 
*'''2015-04-07''' Playism [http://playism-games.com/article/touhou-finally-coming-to-the-west announces] công bố sẽ mang Touhou tới phương Tây
 
*'''2015-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 26 (Comp Ace tháng 5 năm 2015)
 
*'''2015-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 26 (Comp Ace tháng 5 năm 2015)
Dòng 68: Dòng 68:
 
*'''2014-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 3
 
*'''2014-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 3
 
*'''2014-11-16''' [[Urban Legend in Limbo]] được công bố tại Digital Game Expo 2014
 
*'''2014-11-16''' [[Urban Legend in Limbo]] được công bố tại Digital Game Expo 2014
*'''2014-11-15''' [[Danmaku Amanojaku Gold Rush]] game nhỏ chỉ ra tại Digital Game Expo 2014
+
*'''2014-11-15''' [[Danmaku Amanojaku Gold Rush]] game nhỏ chỉ ra mắt tại Digital Game Expo 2014
 
*'''2014-11-11''' [[Team Shanghai Alice]] tham gia Digital Game Expo 2014 tổ chức bởi [[D.N.A.Softwares]]
 
*'''2014-11-11''' [[Team Shanghai Alice]] tham gia Digital Game Expo 2014 tổ chức bởi [[D.N.A.Softwares]]
 
*'''2014-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 22 (Comp Ace tháng 12 năm 2014)
 
*'''2014-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 22 (Comp Ace tháng 12 năm 2014)
Dòng 79: Dòng 79:
 
*'''2014-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 19 (Comp Ace tháng 8 năm 2014)
 
*'''2014-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 19 (Comp Ace tháng 8 năm 2014)
 
*'''2014-06-20''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 23 (Febri số 23)
 
*'''2014-06-20''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 23 (Febri số 23)
*'''2014-06-10''' [[Hopeless Masquerade]] v1.34b update
+
*'''2014-06-10''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.34b
*'''2014-06-09''' [[Hopeless Masquerade]] v1.34 update
+
*'''2014-06-09''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.34
 
*'''2014-05-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 4
 
*'''2014-05-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 4
 
*'''2014-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 18 (Comp Ace tháng 7 năm 2014)
 
*'''2014-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 18 (Comp Ace tháng 7 năm 2014)
Dòng 93: Dòng 93:
 
*'''2014-02-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 21 (Febri số 21)
 
*'''2014-02-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 21 (Febri số 21)
 
*'''2013-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 14 (Comp Ace tháng 2 năm 2014)
 
*'''2013-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 14 (Comp Ace tháng 2 năm 2014)
*'''2013-12-24''' [[Hopeless Masquerade]] v1.33 update
+
*'''2013-12-24''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.33
*'''2013-12-11''' [[Hopeless Masquerade]] v1.32 update
+
*'''2013-12-11''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.32
 
*'''2013-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 20 (Febri số 20)
 
*'''2013-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 20 (Febri số 20)
 
*'''2013-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 13 (Comp Ace tháng 1 năm 2014)
 
*'''2013-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 13 (Comp Ace tháng 1 năm 2014)
 
*'''2013-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 12 (Comp Ace tháng 12 năm 2013)
 
*'''2013-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 12 (Comp Ace tháng 12 năm 2013)
*'''2013-10-16''' [[Hopeless Masquerade]] v1.31 update
+
*'''2013-10-16''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.31
*'''2013-10-11''' [[Hopeless Masquerade]] v1.30 update
+
*'''2013-10-11''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.30
 
*'''2013-10-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 19 (Febri số 19)
 
*'''2013-10-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 19 (Febri số 19)
 
*'''2013-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 11 (Comp Ace tháng 11 năm 2013)
 
*'''2013-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 11 (Comp Ace tháng 11 năm 2013)
 
*'''2013-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 10 (Comp Ace tháng 10 năm 2013)
 
*'''2013-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 10 (Comp Ace tháng 10 năm 2013)
*'''2013-08-16''' [[Double Dealing Character]] [http://www16.big.or.jp/~zun/html/th14dl.html v1.00b update]  
+
*'''2013-08-16''' [[Double Dealing Character]] [http://www16.big.or.jp/~zun/html/th14dl.html phiên bản v1.00b]  
 
*'''2013-08-12''' [[Double Dealing Character]]  
 
*'''2013-08-12''' [[Double Dealing Character]]  
 
*'''2013-08-12''' [[Hopeless Masquerade OST]]  
 
*'''2013-08-12''' [[Hopeless Masquerade OST]]  
 
*'''2013-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 18 (Febri số 18)
 
*'''2013-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 18 (Febri số 18)
*'''2013-08-09''' [[Hopeless Masquerade]] v1.20 update
+
*'''2013-08-09''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.20
 
*'''2012-07-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 3
 
*'''2012-07-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 3
 
*'''2013-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 9 (Comp Ace tháng 9 năm 2013)
 
*'''2013-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 9 (Comp Ace tháng 9 năm 2013)
 
*'''2013-07-23''' Công bố [[Hopeless Masquerade OST]]  
 
*'''2013-07-23''' Công bố [[Hopeless Masquerade OST]]  
 
*'''2013-07-22''' Công bố [[Double Dealing Character]] sẽ phát hành ở [[Comiket 84]]
 
*'''2013-07-22''' Công bố [[Double Dealing Character]] sẽ phát hành ở [[Comiket 84]]
*'''2013-07-16''' [[Hopeless Masquerade]] v1.10 update
+
*'''2013-07-16''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.10
 
*'''2013-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 8 (Comp Ace tháng 8 năm 2013)
 
*'''2013-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 8 (Comp Ace tháng 8 năm 2013)
 
*'''2013-06-14''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 17 (Febri số 17)
 
*'''2013-06-14''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 17 (Febri số 17)

Phiên bản lúc 23:27, ngày 14 tháng 7 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]