Bản mẫu:Navbox Touhou

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:37, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Mamizou (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{Navbox |name = Navbox Touhou|title=''Touhou Project'' |listclass=hlist |group1= PC-98 |list1= ''Highly Responsive to Prayers • Story…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]