Bản mẫu:Navbox Characters

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:31, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Mamizou (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{Navbox |name = Navbox Characters |title = Characters |state = uncollapsed |above = All characters that appear in the ''Touhou Project'' and othe…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]