Bản mẫu:Music card

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 03:26, ngày 19 tháng 8 năm 2017 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
{{{1}}}
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Sử dụng trong