Bản mẫu:Music card

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 16:57, ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
{{{1}}}
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Sử dụng trong