Bản mẫu:Music card

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 09:08, ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
{{{1}}}
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Sử dụng trong