Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Music card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<includeonly><div class="gridTable__wrapper"><div class="gridTable__music" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; background-color: #f1abdc">
 
<includeonly><div class="gridTable__wrapper"><div class="gridTable__music" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; background-color: #f1abdc">
<div style="padding: 3px;">Tên tiếng Nhật</div>
+
<div style="padding: 3px;">'''Tên tiếng Nhật'''</div>
<div style="padding: 3px;">Tên tiếng Anh</div>
+
<div style="padding: 3px;">'''Tên tiếng Anh'''</div>
<div style="padding: 3px;">Tên tiếng Việt</div>
+
<div style="padding: 3px;">'''Tên tiếng Việt'''</div>
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">Sử dụng trong</div>
+
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">'''Sử dụng trong'''</div>
 
</div>{{{1}}}</div></includeonly>
 
</div>{{{1}}}</div></includeonly>

Phiên bản lúc 05:33, ngày 22 tháng 8 năm 2018