Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Music card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 5 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<div class="suit_box"><table class="info_card" style="width: 100%!important; table-layout: fixed; border-collpase: collapse">
+
<includeonly><div class="sortable gridTable__wrapper gridTable__wrapper--music"><div class="gridTable__music row--avoidSort" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; background-color: #f1abdc">
<tr>
+
<div style="padding: 3px;" data-index="0" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Nhật'''</div>
<td style="width: 35%; background-color: #f1abdc">'''Tên tiếng Nhật'''</td>
+
<div style="padding: 3px;" data-index="1" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Anh'''</div>
<td style="width: 40%; background-color: #f1abdc">'''Tên tiếng Anh'''</td>
+
<div style="padding: 3px;" data-index="2" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Việt'''</div>
<td style="width: 25%; background-color: #f1abdc">'''Sử dụng trong'''</td>
+
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">'''Sử dụng trong'''</div>
</tr>
+
</div>{{{1}}}</div></includeonly>
{{{1}}}
+
<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
</table></div>
 

Bản hiện tại lúc 14:03, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]