Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Music card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly><div class="gridTable__wrapper"><div class="gridTable__music" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; background-color: #f1abdc">
+
<includeonly><div class="sortable gridTable__wrapper"><div class="gridTable__music row--avoidSort" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; background-color: #f1abdc">
<div style="padding: 3px;">'''Tên tiếng Nhật'''</div>
+
<div style="padding: 3px;" data-index="0" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Nhật'''</div>
<div style="padding: 3px;">'''Tên tiếng Anh'''</div>
+
<div style="padding: 3px;" data-index="1" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Anh'''</div>
<div style="padding: 3px;">'''Tên tiếng Việt'''</div>
+
<div style="padding: 3px;" data-index="2" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Việt'''</div>
 
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">'''Sử dụng trong'''</div>
 
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">'''Sử dụng trong'''</div>
 
</div>{{{1}}}</div></includeonly>
 
</div>{{{1}}}</div></includeonly>

Phiên bản lúc 08:07, ngày 7 tháng 9 năm 2018