Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Music card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<div class="suit_box"><table class="info_card" style="width: 100%!important; table-layout: fixed; border-collapse: collapse">
+
<includeonly><div class="gridTable__wrapper"><div class="gridTable__music" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; background-color: #f1abdc">
<tr>
+
<div style="padding: 3px;">Tên tiếng Nhật</div>
<td style="width: 25%; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Nhật</td>
+
<div style="padding: 3px;">Tên tiếng Anh</div>
<td style="width: 30%; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Anh</td>
+
<div style="padding: 3px;">Tên tiếng Việt</div>
<td style="width: 30%; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Việt</td>
+
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">Sử dụng trong</div>
<td style="width: 15%; background-color: #f1abdc">Sử dụng trong</td>
+
</div>{{{1}}}</div></includeonly>
</tr>
 
{{{1}}}
 
</table></div>
 

Phiên bản lúc 05:18, ngày 22 tháng 8 năm 2018