Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Music card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “<table class="info_card"> <tr> <td style="width: 35%">'''Tên tiếng Nhật'''</td> <td style="width: 40%">'''Tên tiếng Anh'''</td> <td sty…”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
<table class="info_card">
+
<div class="suit_box"><table class="info_card">
 
<tr>
 
<tr>
 
<td style="width: 35%">'''Tên tiếng Nhật'''</td>
 
<td style="width: 35%">'''Tên tiếng Nhật'''</td>
Dòng 6: Dòng 6:
 
</tr>
 
</tr>
 
{{{1}}}
 
{{{1}}}
</table>
+
</table></div>

Phiên bản lúc 07:41, ngày 15 tháng 7 năm 2016

{{{1}}}
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Sử dụng trong