Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Music card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<div class="suit_box"><table class="info_card">
+
<div class="suit_box"><table class="info_card" style="width: 100%; table-layout: fixed; border-collpase: collapse">
 
<tr>
 
<tr>
<td style="width: 35%">'''Tên tiếng Nhật'''</td>
+
<td style="width: 35%; background-color: #f1abdc">'''Tên tiếng Nhật'''</td>
<td style="width: 40%">'''Tên tiếng Anh'''</td>
+
<td style="width: 40%; background-color: #f1abdc">'''Tên tiếng Anh'''</td>
<td style="width: 25%">'''Sử dụng trong'''</td>
+
<td style="width: 25%; background-color: #f1abdc">'''Sử dụng trong'''</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
{{{1}}}
 
{{{1}}}
 
</table></div>
 
</table></div>

Phiên bản lúc 09:03, ngày 12 tháng 8 năm 2016

{{{1}}}
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Sử dụng trong