Bản mẫu:Multiple image

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 03:40, ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đã thay thế cả nội dung bằng “{{#invoke:Multiple image|render}}<noinclude>{{documentation}}<!-- PLEASE ADD CATEGORIES TO THE /doc SUBPAGE, THANKS --></noinclude>”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]