Bản mẫu:Lyrics/text

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
< Bản mẫu:Lyrics
Phiên bản vào lúc 12:55, ngày 10 tháng 5 năm 2018 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “<noinclude><table> </noinclude><includeonly><tr class="lyrics_row"> {{#switch: {{{1}}} | nativeromaji =<td lang="{{{lang|ja}}}" xml:la…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]