Bản mẫu:Lang

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:21, ngày 13 tháng 7 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “<includeonly><span lang="{{{1}}}" xml:lang="{{{1}}}">{{#switch:{{{1|}}} |zh-hans|zh-hant|zh-cn|zh-tw|zh-hk|zh-sg|zh-mo|zh-my|ja|ko|vi = {{{2}}} |#defaul…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]