Bản mẫu:Intense

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 09:59, ngày 12 tháng 9 năm 2020 của Lauqerm (thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | Phiên bản mới nhất (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách dùng

{{intense|level|content}}
  • level: Cấp độ in nổi tiêu đề. Thay thế được bằng tham số mặc định số 1. Nhận giá trị từ 0-4, các giá trị khác sẽ quy về kiểu mặc định.
  • content: Nội dung tiêu đề. Thay thế được bằng tham số mặc định số 2.

Các cấp độ

  • Mặc định
  • Trang trí
  • Cấp 0
  • Cấp 1
  • Cấp 2
  • Cấp 3
  • Cấp 4