Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Intense”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “<includeonly><span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{1|}}}</span></includeonly>”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly><span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{1|}}}</span></includeonly>
+
<includeonly><span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Asap Condensed', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{1|}}}</span></includeonly>

Phiên bản lúc 09:58, ngày 10 tháng 7 năm 2019