Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Intense”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “<includeonly><span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{1|}}}</span></includeonly>”)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 10:09, ngày 9 tháng 7 năm 2019