Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Print Work”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 2: Dòng 2:
 
| type = printwork
 
| type = printwork
 
| bodyclass    = ifb ifb_printwork
 
| bodyclass    = ifb ifb_printwork
| above      ={{{title}}}
+
| above      = {{{title}}}
 
| aboveclass  = ifb_above
 
| aboveclass  = ifb_above
| abovestyle  =font-weight: bold
+
| abovestyle  = font-weight: bold
| imagestyle  = padding: 5px 0 5px 0; text-align: center
+
| imagestyle  = padding: 0; text-align: center
| image1       ={{{image}}}
+
| image       ={{{image}}}
| caption1    =<div style="padding-top:0.3em; line-height:1.2em;"><!--
+
| caption    =<div style="padding-top:0.3em; line-height:1.2em;"><!--
                    -->{{{caption|}}}</div>
 
| image2      ={{{image}}}
 
| caption2     =<div style="padding-top:0.3em; line-height:1.2em;"><!--
 
 
                     -->{{{caption|}}}</div>
 
                     -->{{{caption|}}}</div>
 
| label1  =Nhà phát triển
 
| label1  =Nhà phát triển

Phiên bản lúc 10:18, ngày 9 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]