Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Print Work”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<includeonly><div class="infobox__outer" style="position: relative">{{Infobox
 
<includeonly><div class="infobox__outer" style="position: relative">{{Infobox
 
| type = printwork
 
| type = printwork
| bodyclass    = ifb ifb_game
+
| bodyclass    = ifb ifb_printwork
 
| above      ={{{title}}}
 
| above      ={{{title}}}
 
| aboveclass  = ifb_above
 
| aboveclass  = ifb_above

Phiên bản lúc 09:57, ngày 9 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]