Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Print Work”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 6: Dòng 6:
 
| aboveclass  = ifb_above
 
| aboveclass  = ifb_above
 
| abovestyle  =font-weight: bold
 
| abovestyle  =font-weight: bold
| imagestyle  = padding: 0; padding-bottom: 5px; text-align: center
+
| imagestyle  = padding: 5px 0 5px 0; text-align: center
 
| image1      ={{{image}}}
 
| image1      ={{{image}}}
 
| caption1    =<div style="padding-top:0.3em; line-height:1.2em;"><!--
 
| caption1    =<div style="padding-top:0.3em; line-height:1.2em;"><!--

Phiên bản lúc 09:42, ngày 9 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]