Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Print Work”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 7: Dòng 7:
 
| abovestyle  =font-weight: bold
 
| abovestyle  =font-weight: bold
 
| imagestyle  = padding: 0; padding-bottom: 5px; text-align: center
 
| imagestyle  = padding: 0; padding-bottom: 5px; text-align: center
| image      ={{{image}}}
+
| image1      ={{{image}}}
| caption     =<div style="padding-top:0.3em; line-height:1.2em;"><!--
+
| caption1    =<div style="padding-top:0.3em; line-height:1.2em;"><!--
 +
                    -->{{{caption|}}}</div>
 +
| image2       ={{{image}}}
 +
| caption2     =<div style="padding-top:0.3em; line-height:1.2em;"><!--
 
                     -->{{{caption|}}}</div>
 
                     -->{{{caption|}}}</div>
 
| label1  =Nhà phát triển
 
| label1  =Nhà phát triển

Phiên bản lúc 09:41, ngày 9 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]