Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Print Work”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Không hiển thị phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 4: Dòng 4:
 
| bodystyle  =text-align: left; width: 300px;
 
| bodystyle  =text-align: left; width: 300px;
 
| above      ={{{title}}}
 
| above      ={{{title}}}
| aboveclass  = vcard; incell_top
+
| aboveclass  = ifb_above
 
| abovestyle  =font-weight: bold
 
| abovestyle  =font-weight: bold
 
| imagestyle  = padding: 0; padding-bottom: 5px; text-align: center
 
| imagestyle  = padding: 0; padding-bottom: 5px; text-align: center

Phiên bản lúc 09:33, ngày 9 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]