Bản mẫu:Infobox Music

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 06:05, ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ronglun227 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “<includeonly>{{Infobox Music | bodyclass =vcard3 | bodystyle =text-align: left; width: 320px; | above ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nam…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]