Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Game”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Không hiển thị phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 16: Dòng 16:
 
| data5  ={{{released|}}}{{if||{{{convention|}}}|&nbsp;([[:Category:{{{convention}}}|{{{convention}}}]])|}}{{#if: {{{released2|}}}|<br />{{{released2}}}{{if||{{{convention2|}}}|&nbsp;([[:Category:{{{convention2}}}|{{{convention2}}}]])|}}}}
 
| data5  ={{{released|}}}{{if||{{{convention|}}}|&nbsp;([[:Category:{{{convention}}}|{{{convention}}}]])|}}{{#if: {{{released2|}}}|<br />{{{released2}}}{{if||{{{convention2|}}}|&nbsp;([[:Category:{{{convention2}}}|{{{convention2}}}]])|}}}}
 
| label7  =Thể loại
 
| label7  =Thể loại
| data7  ={{{genre1|}}} {{{genre2|}}} {{{genre3|}}} {{#switch:{{{genre}}}|#default=Game|Visual Novel=}}
+
| data7  ={{{genre1|}}} {{{genre2|}}} {{{genre3|}}}
 
| label8  =Lối chơi
 
| label8  =Lối chơi
 
| data8  ={{{gameplay|}}}
 
| data8  ={{{gameplay|}}}
Dòng 24: Dòng 24:
 
| data10  ={{{requirements|}}}
 
| data10  ={{{requirements|}}}
 
| label11 =Trang chính thức
 
| label11 =Trang chính thức
| data11  =<span style="word-wrap: break-word;">{{{website|}}}</span>
+
| data11  ={{#if: {{{website|}}}|<span style="word-wrap: break-word;">{{{website|}}}</span>|}}
 
}}</div><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Game chính thức của Touhou|Game chính thức của Touhou]]</span><!--
 
}}</div><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Game chính thức của Touhou|Game chính thức của Touhou]]</span><!--
 
-->[[Category:{{#switch:{{{type}}}|fangame=Fangame|official game=Game chính thức|related game=Game liên quan|non-touhou game|nontouhou game=Non-Touhou Games|#default=Fangame}}]]<!--
 
-->[[Category:{{#switch:{{{type}}}|fangame=Fangame|official game=Game chính thức|related game=Game liên quan|non-touhou game|nontouhou game=Non-Touhou Games|#default=Fangame}}]]<!--
Dòng 36: Dòng 36:
 
{{Documentation}}
 
{{Documentation}}
 
<!--MAKE ADDITIONS TO THE /doc SUBPAGE INSTEAD, THANKS--></noinclude>
 
<!--MAKE ADDITIONS TO THE /doc SUBPAGE INSTEAD, THANKS--></noinclude>
 
<!--
 
<includeonly>{{#ifeq: {{{1|}}}|noitalic||{{DISPLAYTITLE:''{{FULLPAGENAME}}''}}}}<div class="infobox__outer" style="position: relative"><table class="ifb ifb_game">
 
<tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above ifb_above_game">{{#if: {{{titleN|}}} |'''{{lang|{{{lang|jp}}}|{{{titleN}}}}}'''<br />}}{{#if: {{{titleN2|}}} |'''{{lang|{{{lang2|jp}}}|{{{titleN2}}}}}'''<br />}}{{#if: {{{titleEn|}}} |<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{titleEn|}}}</span>}}<br /></td></tr>
 
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
 
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;">''{{{caption|}}}''</div>}}
 
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>
 
{{#if:{{{developer1|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nhà phát triển:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{#if: {{{developer1|}}}|* {{{developer1}}}|}} {{#if:{{{developer2|}}}|* {{{developer2}}}|}}</div></td></tr>
 
|}}
 
{{#if:{{{publisher1|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nhà phát hành:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{#if: {{{publisher1|}}}|* {{{publisher1}}}|}} {{#if:{{{publisher2|}}}|* {{{publisher2}}}|}}</div></td></tr>
 
|}}
 
{{#if:{{{released|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Ngày phát hành:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{{released|Không rõ}}}{{if||{{{convention|}}}| ([[:Category:{{{convention}}}|{{{convention}}}]])|}}</div></td></tr>
 
|}}
 
{{#if:{{{genre|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Thể loại:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{{genre|}}}</div></td></tr>
 
|}}
 
{{#if:{{{gameplay|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Chế độ chơi:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{{gameplay|Không rõ}}}</div></td></tr>
 
|}}
 
{{#if:{{{platforms|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nền tảng:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{{platforms|Không rõ}}}</div></td></tr>
 
|}}
 
{{#if:{{{requirements|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Yêu cầu máy:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
{{{requirements|Không rõ}}}</div></td></tr>
 
|}}
 
{{#if:{{{website|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Trang web chính thức:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
<span style="word-wrap: break-word;">{{{website|Không rõ}}}</span></div></td></tr>
 
|}}
 
<tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family:  'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr>
 
</table></div><!--
 
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Game chính thức của Touhou|Game chính thức của Touhou]]</span><!--
 
-->{{auto category|game}}</includeonly><noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>
 
-->
 

Phiên bản lúc 05:36, ngày 10 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]