Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Game”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 +
<includeonly>{{#ifeq: {{{1|}}}|noitalic||{{DISPLAYTITLE:''{{FULLPAGENAME}}''}}}}<div class="infobox__outer" style="position: relative">{{Infobox
 +
| type = game
 +
| bodyclass  = ifb ifb_game
 +
| above      ={{#if: {{{titleN|}}} |'''{{lang|{{{lang|jp}}}|{{{titleN}}}}}'''<br />}}{{#if: {{{titleN2|}}} |'''{{lang|{{{lang2|jp}}}|{{{titleN2}}}}}'''<br />}}{{#if: {{{titleEn|}}} |{{intense|''{{{titleEn|}}}''}}}}{{{title|}}}
 +
| aboveclass  = ifb_above
 +
| abovestyle  = font-weight: bold
 +
| imagestyle  = padding: 0; text-align: center
 +
| image      ={{{image}}}
 +
| caption    =<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
 +
                    -->{{{caption|}}}</div>
 +
| label1  =Nhà phát triển
 +
| data1  ={{#if: {{{developer1|}}}|{{{developer1}}}|}} {{#if:{{{developer2|}}}| / <br />{{{developer2}}}|}}
 +
| label3  =Nhà phát hành
 +
| data3  ={{#if: {{{publisher1|}}}|{{{publisher1}}}|}} {{#if:{{{publisher2|}}}| / <br />{{{publisher2}}}|}}
 +
| label5  =Thời điểm phát hành
 +
| data5  ={{{released|}}}{{if||{{{convention|}}}|&nbsp;([[:Category:{{{convention}}}|{{{convention}}}]])|}}{{#if: {{{released2|}}}|<br />{{{released2}}}{{if||{{{convention2|}}}|&nbsp;([[:Category:{{{convention2}}}|{{{convention2}}}]])|}}}}
 +
| label7  =Thể loại
 +
| data7  ={{{genre1|}}} {{{genre2|}}} {{{genre3|}}} {{#switch:{{{genre}}}|#default=Game|Visual Novel=}}
 +
| label8  =Lối chơi
 +
| data8  ={{{gameplay|}}}
 +
| label9  =Nền tảng
 +
| data9  ={{{platforms|}}}
 +
| label10 =Yêu cầu
 +
| data10  ={{{requirements|}}}
 +
| label11 =Trang chính thức
 +
| data11  =<span style="word-wrap: break-word;">{{{website|}}}</span>
 +
}}</div><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Game chính thức của Touhou|Game chính thức của Touhou]]</span><!--
 +
-->[[Category:{{#switch:{{{type}}}|fangame=Fangame|official game=Game chính thức|related game=Game liên quan|non-touhou game|nontouhou game=Non-Touhou Games|#default=Fangame}}]]<!--
 +
-->{{#if: {{{publisher1|}}}|[[Category:{{#if: {{{publisher1Cat|}}}|{{{publisher1Cat}}}|{{{publisher1}}}}}]]}}<!--
 +
-->{{#if: {{{publisher2|}}}|[[Category:{{#if: {{{publisher2Cat|}}}|{{{publisher2Cat}}}|{{{publisher2}}}}}]]}}<!--
 +
-->{{#if: {{{convention|}}}|[[Category:{{{convention}}}]]}}{{#if: {{{convention2|}}}|[[Category:{{{convention2}}}]]}}<!--
 +
-->{{#if: {{{genre1|}}}|[[Category:{{{genre1}}} {{#switch:{{{genre1}}}|#default=Game|Visual Novel= }}]]}}<!--
 +
-->{{#if: {{{genre2|}}}|[[Category:{{{genre2}}} {{#switch:{{{genre2}}}|#default=Game|Visual Novel= }}]]}}<!--
 +
-->{{#if: {{{genre3|}}}|[[Category:{{{genre3}}} {{#switch:{{{genre3}}}|#default=Game|Visual Novel= }}]]}}<!--
 +
--></includeonly><noinclude><!--PLEASE DO NOT ADD DOCUMENTATION/CATEGORIES/INTERWIKIS HERE-->
 +
{{Documentation}}
 +
<!--MAKE ADDITIONS TO THE /doc SUBPAGE INSTEAD, THANKS--></noinclude>
 +
 +
<!--
 
<includeonly>{{#ifeq: {{{1|}}}|noitalic||{{DISPLAYTITLE:''{{FULLPAGENAME}}''}}}}<div class="infobox__outer" style="position: relative"><table class="ifb ifb_game">
 
<includeonly>{{#ifeq: {{{1|}}}|noitalic||{{DISPLAYTITLE:''{{FULLPAGENAME}}''}}}}<div class="infobox__outer" style="position: relative"><table class="ifb ifb_game">
 
<tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above ifb_above_game">{{#if: {{{titleN|}}} |'''{{lang|{{{lang|jp}}}|{{{titleN}}}}}'''<br />}}{{#if: {{{titleN2|}}} |'''{{lang|{{{lang2|jp}}}|{{{titleN2}}}}}'''<br />}}{{#if: {{{titleEn|}}} |<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{titleEn|}}}</span>}}<br /></td></tr>
 
<tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above ifb_above_game">{{#if: {{{titleN|}}} |'''{{lang|{{{lang|jp}}}|{{{titleN}}}}}'''<br />}}{{#if: {{{titleN2|}}} |'''{{lang|{{{lang2|jp}}}|{{{titleN2}}}}}'''<br />}}{{#if: {{{titleEn|}}} |<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{titleEn|}}}</span>}}<br /></td></tr>
Dòng 33: Dòng 72:
 
-->{{auto category|game}}</includeonly><noinclude>
 
-->{{auto category|game}}</includeonly><noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>
 +
-->

Phiên bản lúc 04:53, ngày 10 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]


</includeonly>

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]

-->