Bản mẫu:Infobox Character

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 14:13, ngày 16 tháng 12 năm 2018 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]