Bản mẫu:Infobox Character

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 12:00, ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

<includeonlys>

Chưa có hình ảnh
~o0o~

</includeonly>

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]