Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 2: Dòng 2:
 
| type = character
 
| type = character
 
| bodyclass  = ifb ifb_character
 
| bodyclass  = ifb ifb_character
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{intense|{{{nameEn|}}}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>}}
+
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{intense|content={{{nameEn|}}}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>}}
 
| aboveclass  = ifb_above
 
| aboveclass  = ifb_above
 
| abovestyle  = font-weight: bold
 
| abovestyle  = font-weight: bold

Phiên bản lúc 11:39, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]