Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 7: Dòng 7:
 
| imagestyle  = padding: 0; text-align: center
 
| imagestyle  = padding: 0; text-align: center
 
| image      ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
 
| image      ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><i>{{{caption|}}}</i></div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span>{{{chartitle}}}</span><br />|}}
+
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><i>{{{caption|}}}</i></div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span>'''{{{chartitle}}}'''</span><br />|}}
 
| label1      =Tên gọi khác
 
| label1      =Tên gọi khác
 
| data1      ={{{nameAlt|}}}
 
| data1      ={{{nameAlt|}}}

Phiên bản lúc 09:57, ngày 10 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]