Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 18: Dòng 18:
 
{{{age|}}}</div></td></tr>
 
{{{age|}}}</div></td></tr>
 
|}}<!--
 
|}}<!--
-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Năng lực:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
+
-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Năng lực:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{hidden}}{{{abilities|}}}</div></td></tr>
{{{abilities|}}}</div></td></tr>
 
 
|}}<!--
 
|}}<!--
-->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nghề nghiệp:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
+
-->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nghề nghiệp:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{hidden}}{{{occupation|}}}</div></td></tr>
{{{occupation|}}}</div></td></tr>
 
 
|}}<!--
 
|}}<!--
 
-->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nơi sinh sống / hoạt động:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
 
-->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nơi sinh sống / hoạt động:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">

Phiên bản lúc 14:10, ngày 16 tháng 12 năm 2018

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]