Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 7: Dòng 7:
 
| headerstyle =text-align: left;
 
| headerstyle =text-align: left;
 
| datastyle  =text-align: left; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px;
 
| datastyle  =text-align: left; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px;
| image      ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
+
| image      =<div style="border-bottom: 1px solid #378e9b">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div>
| caption    =<div style="background-color: #dfefff">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
+
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
                     -->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}</div>
+
                     -->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
 
| label1      =Biệt danh
 
| label1      =Biệt danh
 
| data1      ={{{nickname|}}}
 
| data1      ={{{nickname|}}}

Phiên bản lúc 02:21, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]