Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 39 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly>{{Infobox
+
<includeonly><div class="infobox__outer" style="position: relative">{{Infobox
| bodyclass  =vcard
+
| type = character
| bodystyle   =text-align: left; width: 320px;
+
| bodyclass   = ifb ifb_character
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}
+
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{intense|content={{{nameEn|}}}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<span style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>|}}
| aboveclass  =vcard; incell_top
+
| aboveclass  = ifb_above
| labelstyle =width: 80px; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; background-color: #bfdfff;
+
| abovestyle = font-weight: bold
| headerstyle =text-align: left;
+
| imagestyle  = padding: 0; text-align: center
| datastyle  =text-align: left; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px;
 
 
| image      ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
 
| image      ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
| caption    =<div style="background-color: #dfefff">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
+
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><i>{{{caption|}}}</i></div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span>'''{{{chartitle}}}'''</span><br />|}}
                    -->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}</div>
+
| label1     =Tên gọi khác
| label1      =Biệt danh
+
| data1      ={{{nameAlt|}}}
| data1       ={{{nickname|}}}
+
| label2     =Biệt danh
| label2     =Chủng loài
+
| data2       ={{{nickname|}}}
| data2       ={{{species|}}}
+
| label3     =Chủng loài
| label3     =Năng lực
+
| data3       ={{{species|}}}
| data3       ={{{abilities|}}}
+
| label4     =[[Năng lực]]
| label4     =Tuổi
+
| data4       ={{{abilities|}}}
| data4       ={{{age|}}}
+
| label5     =Tuổi
| label5     =Nghề nghiệp
+
| data5       ={{{age|}}}
| data5       ={{{occupation|}}}
+
| label6     =Công việc
| label6     =Địa điểm
+
| data6       ={{{occupation|}}}
| data6       ={{{location|}}}
+
| label7     =Nơi sinh sống / hoạt động
}}</includeonly><noinclude>
+
| data7       ={{{location|}}}
 +
| label8      =Quan hệ
 +
| data8      ={{{relationships|}}}
 +
}}</div><!--
 +
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!--
 +
-->{{auto category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>
 
{{Documentation}}</noinclude>

Bản hiện tại lúc 11:36, ngày 26 tháng 7 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]