Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 4: Dòng 4:
 
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}
 
| above      ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}
 
| aboveclass  =vcard; incell_top
 
| aboveclass  =vcard; incell_top
| labelstyle  =width: 90px; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; background-color: #bfdfff;
+
| labelstyle  =width: 90px; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; background-color: #bfdfff; font-family: Tahoma,Verdana,Segoe,sans-serif; font-size: 13px;
 
| headerstyle =text-align: left;
 
| headerstyle =text-align: left;
| datastyle  =text-align: left; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; width: 250px;
+
| datastyle  =text-align: left; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; width: 250px; font-family: Tahoma,Verdana,Segoe,sans-serif; font-size: 13px;
 
| image      =<div style="border-bottom: 1px solid #378e9b">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div>
 
| image      =<div style="border-bottom: 1px solid #378e9b">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div>
 
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
 
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--

Phiên bản lúc 03:18, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]