Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 6: Dòng 6:
 
| labelstyle  =width: 90px; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; background-color: #bfdfff;
 
| labelstyle  =width: 90px; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; background-color: #bfdfff;
 
| headerstyle =text-align: left;
 
| headerstyle =text-align: left;
| datastyle  =text-align: left; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px;
+
| datastyle  =text-align: left; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; width: 250px;
 
| image      =<div style="border-bottom: 1px solid #378e9b">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div>
 
| image      =<div style="border-bottom: 1px solid #378e9b">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div>
 
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
 
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--

Phiên bản lúc 02:41, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]