Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Character”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 5: Dòng 5:
 
| aboveclass  =vcard; incell_top
 
| aboveclass  =vcard; incell_top
 
| labelstyle  =background: transparent; width: 90px;
 
| labelstyle  =background: transparent; width: 90px;
| rowclass      =incell
 
 
| headerstyle =text-align: left;
 
| headerstyle =text-align: left;
 
| datastyle  =text-align: left;
 
| datastyle  =text-align: left;
Dòng 11: Dòng 10:
 
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
 
| caption    ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
 
                     -->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px">{{{chartitle}}}</span>|}}
 
                     -->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px">{{{chartitle}}}</span>|}}
 +
| rowclass1      =incell
 
| label1      =Biệt danh
 
| label1      =Biệt danh
 
| data1      ={{{nickname|}}}
 
| data1      ={{{nickname|}}}

Phiên bản lúc 02:02, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]