Bản mẫu:Hidden gray

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 05:21, ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{hidden begin | title = {{{title|1}}} | titlestyle = background: #dddddd; text-align:center }}”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm