Bản mẫu:Hộp thông tin

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:00, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Mamizou (Thảo luận | đóng góp) (https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:H%E1%BB%99p_th%C3%B4ng_tin)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lỗi kịch bản: Hàm “infobox” không tồn tại.

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]