Bản mẫu:Fandom warning

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 15:11, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
※ Cảnh báo: Bất kỳ chi tiết nào được mô tả trong mục này đều hoàn toàn là hư cấu và không phải là các thông tin chính thức của nhân vật ※
Liên quan: Bắt cặp trong fandom