Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Fandom warning”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
<div style="text-align: center; font-size: 15px; font-weight: bold; color: red; padding-left: 20px; padding-right: 20px">※ Cảnh báo: Bất kỳ chi tiết nào được mô tả trong mục này đều hoàn toàn là hư cấu và không phải là các thông tin chính thức của nhân vật ※</div>
 
<div style="text-align: center; font-size: 15px; font-weight: bold; color: red; padding-left: 20px; padding-right: 20px">※ Cảnh báo: Bất kỳ chi tiết nào được mô tả trong mục này đều hoàn toàn là hư cấu và không phải là các thông tin chính thức của nhân vật ※</div>
:''Liên quan: [[Bắt cặp trong fandom]]''
 

Bản hiện tại lúc 04:56, ngày 31 tháng 7 năm 2018

※ Cảnh báo: Bất kỳ chi tiết nào được mô tả trong mục này đều hoàn toàn là hư cấu và không phải là các thông tin chính thức của nhân vật ※