Lịch sử sửa đổi của “Bản mẫu:Chú thích”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 07:28, ngày 14 tháng 7 năm 2016Mamizou (Thảo luận | đóng góp). . (1.955 byte) (+1.955). . (Tạo trang mới với nội dung “<includeonly>{{ #if: {{{inventor-surname|{{{inventor1-surname|{{{inventor-last|{{{inventor1-last|{{{inventor|{{{invent1|{{{invent-1|{{{country-code|{{{3…”)