Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Appearance card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly><div class="suit_box app_box"><table class="info_card" style="width: 100%!important; table-layout: fixed; border-collpase: collapse">
+
<includeonly><div class="gridTable__wrapper"><div class="gridTable__appearance" style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; background-color: #f1abdc">
<tr>
+
<div style="padding: 3px;">Xuất hiện trong</div>
<td style="width: 50%; background-color: #f1abdc">Xuất hiện trong</td>
+
<div style="padding: 3px;">Vai trò</div>
<td style="width: 50%; background-color: #f1abdc">Vai trò</td>
+
</div>{{{1}}}</div></includeonly>
</tr>
+
<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
{{{1}}}
 
</table></div></includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
 

Phiên bản lúc 05:20, ngày 22 tháng 8 năm 2018

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]