Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Appearance card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<div class="suit_box"><table class="info_card" style="width: 100%; table-layout: fixed; border-collpase: collapse">
+
<div class="suit_box"><table class="info_card" style="width: 100%!important; table-layout: fixed; border-collpase: collapse">
 
<tr>
 
<tr>
 
<td style="width: 50%; background-color: #f1abdc">'''Xuất hiện trong'''</td>
 
<td style="width: 50%; background-color: #f1abdc">'''Xuất hiện trong'''</td>

Phiên bản lúc 09:09, ngày 12 tháng 8 năm 2016

{{{1}}}
Xuất hiện trong Vai trò