Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Appearance card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 10 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<div class="suit_box"><table class="info_card" style="width: 100%; table-layout: fixed; border-collpase: collapse">
+
<includeonly><div class="sortable gridTable__wrapper gridTable__wrapper--appearance"><div class="gridTable gridTable__appearance row--avoidSort" style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; background-color: #f1abdc">
<tr>
+
<div style="padding: 3px;" data-index="0" class="cell--sorter">'''Xuất hiện trong'''</div>
<td style="width: 50%; background-color: #f1abdc">'''Xuất hiện trong'''</td>
+
<div style="padding: 3px;">'''Vai trò'''</div>
<td style="width: 50%; background-color: #f1abdc">'''Vai trò'''</td>
+
</div>{{{1}}}</div></includeonly>
</tr>
+
<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
{{{1}}}
 
</table></div>
 

Bản hiện tại lúc 09:50, ngày 7 tháng 9 năm 2018

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]