Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Appearance card”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 5 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly><div class="gridTable__wrapper"><div class="gridTable__appearance" style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; background-color: #f1abdc">
+
<includeonly><div class="sortable gridTable__wrapper gridTable__wrapper--appearance"><div class="gridTable gridTable__appearance row--avoidSort" style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; background-color: #f1abdc">
<div style="padding: 3px;">Xuất hiện trong</div>
+
<div style="padding: 3px;" data-index="0" class="cell--sorter">'''Xuất hiện trong'''</div>
<div style="padding: 3px;">Vai trò</div>
+
<div style="padding: 3px;">'''Vai trò'''</div>
 
</div>{{{1}}}</div></includeonly>
 
</div>{{{1}}}</div></includeonly>
 
<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
 
<noinclude>{{documentation}}</noinclude>

Bản hiện tại lúc 09:50, ngày 7 tháng 9 năm 2018

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]