Bản mẫu:Appearance

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 16:57, ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

{{{1}}}xx {{{2}}}