Bản mẫu:Appearance

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:51, ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Lauqerm đã đổi Bản mẫu:Apperance thành Bản mẫu:Appearance (đã tắt đổi hướng))
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

{{{1}}} {{{2}}}